หน้าแรก

เว็บบอร์ด

 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองเพื่อผลิตลูกจำหน่าย

1.         เหตุผลความเหมาะสม

                ไก่พันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่างไก่พันธุ์เนื้อและไก่พันธุ์ไข่นำมาเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานเพื่อผสมพันธุ์กับไก่พ่อพันธุ์พื้นเมือง จะได้ไก่ลูกผสมที่เรียกว่าไก่ลูกผสมพื้นเมือง ที่ยังคงรสชาติของเนื้องอร่อย เนื้อแน่นและนุ่ม ไขมันต่ำเช่นเดียวกับไก่พื้นเมือง แต่มีความเจริญเติบโตดีกว่าไก่พื้นเมือง จึงสามารถเลี้ยงจำหน่ายสู่ตลาดได้เร็ว

2.         เงื่อนไขความสำเร็จ

2.1      มีโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ดีพอสมควร เพื่อใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และฟักลูกไก่

2.2      จะต้องมีความรู้เป็นพิเศษในเรื่องการจัดการเลี้ยงดูพ่อแม่พันธุ์และการฟักไข่

2.3      ต้องใช้พ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ที่ดีในการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสม

2.4          ต้องมีกลุ่มผู้เลี้ยงขุนไก่พื้นเมืองลูกผสม อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือเป็นลูกค้าที่ชัดเจนเพื่อเป็นตลาดรองรับลูกไก่ที่ผลิตได้
3. เทคโนโลยี และกระบวนการผลิต

1.1           พันธุ์ไก่

แม่พันธุ์ใช้ต้องเป็นไก่ลูกผสมสองสายเลือด ที่มีคุณสมบัติให้ไข่ตก และพร้อมที่จะไข่ เมื่อนำมาผสมกับพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองหรือไก่ชนแล้ว ลูกไก่ที่ได้ต้องมีลักษณะ สีขน หงอน และคุณภาพเนื้อใกล้เคียงกับไก่พื้นเมือง ส่วนไก่พื้นเมืองที่จะใช้เป็นพ่อพันธุ์ควรคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่ น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 3 กิโลกรัม

1.2           โรงเรือนและอุปกรณ์

ไก่เนื้อผสมพื้นเมือง สามารถเลี้ยงปล่อยเป็นฝูงบนพื้นคอกได้เช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่เนื้อทั่วไป การสร้างโรงเรือนควรสร้างแบบง่าย ๆ ใช้วัสดุท้องถิ่นราคาถูก โรงเรือนที่เหมาะคือ โรงเรือนแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย มีลานดิน หรือแปลงหญ้า ล้อมบริเวณด้วยอวนหรือตาข่าย หรือไม้ไผ่ขัด รางน้ำ รางอาหาร ต้องมีทั้งภายในและภายนอก ภายในบริเวณเล้าไก่ หรือโรงเรือนไก่ ต้องมีรังไข่ไว้สำหรับแม่ไก่ให้เพียงพอ และควรกั้นคอกเป็นคอกย่อยหลาย ๆ คอก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแย่งแม่ไก่ นอกจากนี้จะต้องมีโรงเรือนสำหรับตู้ฟักไข่และคอกอนุบาลสำหรับลูกไก่รอจำหน่าย

1.3           อาหารและการให้อาหาร

อาหารสำหรับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ลูกผสม ควรใช้อาหารที่มีคุณภาพดีและให้กินตลอดเวลา ควรมีการเสริมด้วยหญ้าสดหรือเศษพืชผัก เพื่อเพิ่มวิตามินที่สำคัญให้กับแม่ไก่

3.4 การจัดการเลี้ยงดู

                ใช้การเลี้ยงดูแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงแม่พันธุ์ในอัตรา 1 ต่อ 7 เมื่อแม่ไก่ให้ไก่ครบ 1 ปี ควรคัดจำหน่าย และนำแม่ไก่ชุดใหม่มาเลี้ยงทดแทน เก็บไข่เข้าฟักได้หลักจากแม่ไก่ไข่ไปแล้ว 3  สัปดาห์ โดยก่อนเริ่มฟักไข่เกษตรกรควรศึกษาหาความรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการฟักไข่ให้เข้าใจเสียก่อน โดยทั่วไปแม่ไก่ 1 ตัว จะสามารถให้ไข่ และฟักออกเป็นลูกไก่ ประมาณ 15 16 ตัว ต่อปี

3.5 การป้องกันโรค

ควรป้องกันโรคพยาธิภายในโดยการถ่ายพยาธิก่อนนำไก่เข้าฟาร์ม และหลังจากนั้นอีก 6 เดือน ต้องมีการทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ ได้แก่ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ และโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่

2.         ต้นทุนและผลตอบแทน

                สำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง จำนวน 6 ตัว และแม่พันธ์ไก่ลูกผสมจำนวน 42 ตัว

2.1  ต้นทุน

ต้นทุนคงที่ในการเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นค่าก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ ค่าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ ค่าตู้ฟักไข่ ส่วนต้นทุนผันแปรจะได้แก่ค่าอาหาร ค่าวัคซีน เวชภัณฑ์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า รวมแล้วจะมีต้นทุนประมาณ 53,000 55,000 บาท

2.2  ผลตอบแทน

จะได้จากการจำหน่ายลูกไก่ จำนวนประมาณ 7,000 8,000 ตัวต่อปี ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจะแปรผันตามราคาจำหน่ายลูกไก่ที่จำหน่ายได้โดยเฉลี่ย ประมาณ 75,000 80,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ เกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่าย พ่อแม่พันธุ์ปลดระวางและปุ๋ยขี้ไก่เพิ่มเติมอีกต่างหาก

ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้สามารถเปลี่ยนได้ตามสภาวะการตลาดและแหล่งที่เลี้ยง ดังนั้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนการตัดสินในเลือกอาชีพนี้

 

Copyright 2012 siamsoap.com and nagasoap.com. All Rights Reserved.