หน้าแรก

เว็บบอร์ด

 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

การปลูกถั่วลิสงคุณภาพดี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

                สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกถั่วลิสง คือ ดินที่มีการระบายน้ำดี  ลักษณะเนื้อดิน ร่วน/ดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ระบายน้ำดีค่าความเป็นกรดด่างของดิน (pH) 5.5 6.5 ชอบแสงแดดจัด อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 30 องศาเซลเซียส การเลือกพันธุ์ถั่วลิสงควรปลูกตามความต้องการใช้ผลผลิตของตลาด คือ

1.       การใช้ผลผลิตทั้งฝัก เช่น ถั่วลิสงต้ม ถั่วลิสงอบแห้งทั้งฝักนิยมใช้พันธุ์ที่มีเมล็ด 3 5 เมล็ดต่อฝัก ได้แก่ พันธุ์สุโขทัย 38พันธุ์กาฬสินธุ์ 1 ทั้งสองพันธุ์นี้มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง

2.       การใช้ผลผลิตเพื่อกะเทาะเมล็ด พันธุ์ที่นิยมใช้เป็นพันธุ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูดอ่อน พันธุ์ที่โรงงานกะเทาะถั่วลิสงต้องการมาก คือ พันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 4

การดูแลรักษา

                การปลูกในฤดูควรไถพรวนดินลึก 10 20 เซนติเมตร ประมาณ 1 2 ครั้ง ตากดินประมาณ 7 10 วัน การปลูกในฤดูแล้งโดยใช้น้ำชลประทานหลังจากไถพรวนควรยกร่องปลูก ให้น้ำตามร่อง เมล็ดพันธุ์ ควรคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันโรคโคนเน่า โคนเน่าขาดและใช้เชื้อไรโวเบียมร่วมด้วยระยะปลูกที่เหมาะสมระหว่างแถว 40 60 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 10 -20 เซนติเมตร (มีจำนวนต้น 1 3 ต้นต่อหลุม) ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20 25 กิโลกรัม ฝักแห้งต่อไร่ ช่วงการปลูก ฤดูฝน เดือนเมษายน พฤษภาคม เก็บเกี่ยวประมาณกรกฏาคม สิงหาคม ช่วงการปลูก ฤดูแล้ง เดือนธันวาคม มกราคม เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมีนาคม พฤษภาคม

                ควรให้น้ำทุก ๆ 7 วัน ในระยะหนึ่งเดือนแรก หลังจากนั้นควรให้น้ำทุก ๆ 10 15 วัน อย่าให้ถั่วลิสงขาดน้ำในระยะออกดอก ลงเข็มสร้างฝักติดเมล็ด (ประมาณ  30 60 วัน หลังงอก)

                การให้น้ำปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วลิสงเจริญเติบโตได้ดีกว่าการให้น้ำครั้งละมาก ๆ แต่น้อยครั้ง

                การกำจัดวัชพืช ครั้งแรกที่อายุ 15 วัน และครั้งที่ 2 ที่อายุ 20 วันหลังงอก

                การพรวนดินและพูนโคน ถั่วลิสงออกดอกและก่อนลงเข็มหรือเมื่อต้นถั่วอายุ 30 40 วัน ควรพูนโคนเตี้ย ๆ และให้แผ่กว้างออกจากโคนต้นอายุการเก็บเกี่ยว ถั่วลิสงประมาณ 85 110 วันขึ้นกับชนิดพันธุ์ โดยสังเกตรสีของเปลือกฝักด้านในหากมีเปอร์เซนต์ของฝักที่มีเปลือกฝักด้านในเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลด้านมากกว่า  60  เปอร์เซนต์การเก็บเกี่ยวถั่วลิสงในขณะที่ดินยังมีความชื้นจะช่วยให้ถอนต้นถั่วได้ง่าย

                การตากผลผลิต ควรตากฝักถั่วลิสงบนตระแกรงตาข่ายแคร่ หรือผ้าใบ โดยไม่ให้ฝักถั่วที่ตกประมาณ 2 3 ครั้ง ต่อวัน เพื่อช่วยให้แห้งสม่ำเสมอกอง ถ้าเป็นช่วงที่แดดจัดใช้เวลา ตากประมาณ 3 5 วัน ให้ความชื้นต่ำกว่า 10 เปอร์เซนต์

                การทำความสะอาดผลผลิต ไม่ให้มีฝุ่นผง ถ้าเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ควรเก็บในรูปทั้งฝักเก็บในโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทได้ดี

ผลผลิต

                ผลผลิตเฉลี่ยฝักสดประมาณ 400 500 กก./ไร่ ผลผลิตฝัก แห้งเฉลี่ย 250 กก./ไร่

ตลาด และผลตอบแทน

                ปัจจุบันผลผลิตถั่วลิสงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคและบังมีความต้องการอีกมาก ถั่วลิสงตลาดรับซื้อทั่วไป ทั้งในรูปฝักสดและฝักแห้ง

ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน

                ต้นทุนต่อไร่ประมาณ                                         3,200 บาท/ไร่

                ผลผลิต (ฝักแห้ง)                                                   250  กก./ไร่

                ราคาผลผลิต (ฝักสด)                                          12 15 บาท/กก.

                ราคาผลผลิต (ฝักแห้ง)                                                18 บาท/กก.

                รายได้สุทธิประมาณ                                           1,300 บาท/ไร่

                ข้อควรระวัง  อะฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารพิษในถั่วลิสงที่สามารถเกิดได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทั้งในแปลงปลูกและระหว่างการเก็บรักษา ซึ่งมีสาเหตุดังนี้ สภาวะความแห้งแล้งในช่วง 30 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยวฝักถูกทำลายจากโรคแมลงในดิน การขาดธาตุแคลเซียมทำให้เกิดโรคจากเชื้อราที่ฝัก

                แหล่งข้อมูล

                กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว
                ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่

                สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
                โทร. 0-2560-0453

 

Copyright 2012 siamsoap.com and nagasoap.com. All Rights Reserved.